Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Sportsko-rekreacijske građevine

NARUČITELJ: Grad Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1998

NARUČITELJ: Općina Belišće
LOKACIJA: Belišće
GODINA IZGRADNJE: 1998

NARUČITELJ: 
LOKACIJA: Bizovac
GODINA IZGRADNJE: 1997

NARUČITELJ: SD "Olimpija" Osijek
                    GP GRADNJA Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1997

NARUČITELJ: Općina Levanjska Varoš
LOKACIJA: Levanjska Varoš
GODINA IZGRADNJE: 1997