Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Stambene građevine

Stambeno-poslovna zgrada P29, Koprivnica

NARUČITELJ: Agencija za društveno poticajnu gradnju Grada Koprivnice, 
PROJEKTANT: RECHNER d.o.o. Osijek,
NADZOR: KAMPUS d.o.o. Koprivnica,
LOKACIJA: Koprivnica, naselje "Lenišće-zona istok", na k.č.br.5497/9 k.o.Koprivnica

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: travanj 2014.
VRIJEDNOST: 7.379.187,38 kn (bez PDV-a)

 

NAMJENA GRAĐEVINE:

 • Stambeno-poslovna zgrada namjenjena je prvenstveno za društveno poticajnu stanogradnju Grada Koprivnice niskoenergetskog razreda A+
 • Podrum: smještaj spremišta stanova
 • Prizemlje: poslovni prostor; odvojen od stambenog dijela (ulaz s vjetrobranom,komunikacije,stubište,dizalo,spremište za bicikle i kolica,spremište za čistaćicu)
 • I,II,III kat s 8 stanova(ukupno 24 stana); komunikacijama,stubištem i dizalom
 

OPIS GRAĐEVINE:

 • Površina: 2161,17 m2(neto), 2414,78 m2(brutto)
 • Objekt je pravokutnog oblika, maksimalnih vanjskih gabarita 18,9x33,26 m
 • Poslovni dio zgrade nalazi se u prizemlju i sadržava:ulaz i vjetrobran, šest(6) ureda, salu za sastanke,spremište, čajnu kuhinju,sanitarne prostore (m+ž+invalidski),arhivu,te komunikacije. Natkriveni ulaz u poslovni dio je sa zapadne strane u prizemlju.
 • Stambeni dio ima natkriveni prilaz i vjetrobrani ulaz sa sjevernoj strani prizemlja, a iz komunikacijskog hodnika pristupa se u sve ostale prostore u prizemlju.
 • U podrumu zgrade, do kojeg se pristupa dizalom i stubištem, nalaze se spremišta za ukupno 24 stana.
 • Na svakom od katova nalazi se po 8 stanova i to: 1(jedan) troiposobni stan, 4 (četiri) trosobna, 2 (dva) dvosobna i 1(jedan) jednoiposobni stan, Svaki stan ima barem jedan balkon dimenzija 3,40x1,60 m.
 • Na svakoj od 3 etaže osiguran je jedan stan za laku prilagodbu invalidnim osobama.
 • Na ravnom krovu smjestena je strojarnicama s uređajima za centralno grijanje i pripremu tople vode.
 • Zgrada će imat ugrađeno dizalo , koje će svojim dimenzijama omogućit pristup invalidnim osobama na gornje etaže.
 • Za potrebe prometa u mirovanju na parceli je osigurano 40 PM, od čega su 2(5%) predviđena za invalide i nalaze se odmah uz stambeni ulaz. Vanjska parkirališta imaju odgovarajucu rasvjetu.
 • Priključak na prometnu provršinu bit će izveden u gornjem dijelu zapadne granice parcele.
 
Stambeno-poslovna zgrada P29, Koprivnica Stambeno-poslovna zgrada P29, Koprivnica Stambeno-poslovna zgrada P29, Koprivnica
Stambeno-poslovna zgrada P29, Koprivnica Stambeno-poslovna zgrada P29, Koprivnica
Stambeno-poslovna zgrada P29, Koprivnica