Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Stambene građevine

Lokacija: Osijek, Strossmayerova 198
Investitor: GRADNJA d.o.o. Osijek
Godina izgradnje: 2007.

Lokacija: Osijek, ugao Šamačke i Ribarske ulice
Investitor: PANTEON d.o.o. Osijek
Godina izgradnje: 2007.

Lokacija: Vukovar, Lokvanjski Sokak 2
Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Godina izgradnje: 2007.

Lokacija: Osijek, Reisnerova ulica
Investitor: GRAĐEVINSKI INŽENJERING OSIJEK d.o.o.
Godina izgradnje: 2007.

Lokacija: Osijek, Strossmayerova 75-77
Investitor: Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek
Godina izgradnje: 2007.