Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Stambene građevine

Lokacija: Blok centar II, Hrvatske Republike 19 a,b,c, Osijek
Investitor: Fond u stambenom gospodarstvu Osijek
Godina izgradnje: 1997.

Lokacija: Osijek, Strossmayerova 91
Investitor: Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek
Godina izgradnje: 1997.

Lokacija: Blok centar II, Gundulićeva 28-34, Osijek
Investitor: GP GRADNJA Osijek
Godina izgradnje: 1991.