Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Stambene građevine

Lokacija: Osijek
Investitor: ŽITO d.o.o. Osijek
Godina izgradnje: 2009.

Lokacija: Osijek, Divaltova ulica
Investitor: FLUCTUS d.o.o. Osijek
Godina izgradnje: 2008.

Lokacija: Orahovica, Put Merkura bb
Investitor: Hrvatski Crveni Križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Godina izgradnje: 2008.

Lokacija: Osijek
Investitor: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Godina izgradnje: 2008.

Lokacija: Vukovarska 123-Cvjetkova 4 Osijek
Investitor: SAPONIA d.d. Osijek
Godina izgradnje: 2007.