Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Zdravstvene građevine

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2005

NARUČITELJ: Klinička bolnica u Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2005

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2004

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2004

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2004