Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Zdravstvene građevine

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2003

NARUČITELJ: Medicinski fakultet
LOKACIJA: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
GODINA IZGRADNJE: 2003

NARUČITELJ: Ministarstvo zdravstva RH
LOKACIJA: Nijemci
GODINA IZGRADNJE: 2002

NARUČITELJ: Ministarstvo zdravstva RH
LOKACIJA: Bizovac
GODINA IZGRADNJE: 2001

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2000