Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Zdravstvene građevine

NARUČITELJ: Ministarstvo zdravstva RH
LOKACIJA: Čeminac
GODINA IZGRADNJE: 2000

NARUČITELJ: Ministarstvo zdravstva RH
LOKACIJA: Opća bolnica Vukovar
GODINA IZGRADNJE: 2000

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2000

NARUČITELJ: Ministarstvo zdravstva RH
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1999

NARUČITELJ: Ministarstvo zdravstva RH
LOKACIJA: Cerić
GODINA IZGRADNJE: 1999