Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Zdravstvene građevine

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1998

NARUČITELJ: Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
LOKACIJA: Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1998

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1997

NARUČITELJ: Dom zdravlja Osijek
LOKACIJA: Ernestinovo
GODINA IZGRADNJE: 1997

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 1996