Ovdje donosimo samo dio naših referenci, kompletne reference iz kategorije možete pogledati na linku

 

Zdravstvene građevine

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2007

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2007

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2006

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2006

NARUČITELJ: Klinička bolnica Osijek
LOKACIJA: Klinička bolnica Osijek
GODINA IZGRADNJE: 2006