Položen je kamen temeljac za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji Sjevernog kolektora u Osijeku. Svečanom polaganju prisustvovali su predstavnici izvođača iz zajednice ponuditelja, tvrtki Gradnja d.o.o. Osijek, Geomodul d.o.o. Osijek, Aquatehnika d.o.o. Varaždin i Međimurska Hidrogradnja d.o.o. Čakovec, predstavnici naručitelja tvrtke Vodovod-Osijek d.o.o., te visoki dužnosnici grada i države.

Riječ je o radovima u vrijednosti 71.842.728,56 kn, koji uključuju izradu Izvedbenog projekta, izgradnju novog sjevernog kolektora i djelomičnu rekonstrukciju postojećeg sjevernog kolektora, te sve vezane radove uključujući izgradnju spojnih cjevovoda, rekonstrukciju postojećih obaloutvrda, izgradnju nove obaloutvrde, izgradnju preljeva, izgradnju javne rasvjete, instalaciju hidrotehničkih komada, izgradnju sekundarne mreže i svih neophodnih radova na osiguranju građevinske jame.

Trasa novog sjevernog kolektora podijeljena je u devet dionica. Ukupna duljina novog sjevernog kolektora je cca. 4.386 m. Izgradnja uključuje spojna križanja, izgradnju preljeva, sustav ispiranja cijevi i druge uređaje i opremu na odvodnom sustavu. Pored novog sjevernog kolektora, dio postojećih kanalizacijskih cijevi kojima će se priključiti ostatak odvodne mreže sa novim sjevernim kolektorom potrebno je rekonstruirati.

Više o samim radovima, kao i daljni tijek radova možete pratiti na našoj podstranici Sjeverni kolektor.