Novosti

Rekonstrukcija INA BP Našice

Uspješno je dovršena još jedna rekonstrukcija (modernizacija) INA BP. Zadnji posao odradili smo u Našicama u Osječkoj ulici i ulici Kralja Tomislava. Fotografije novih BP možete vidjeti na linku.

Opširnije...

 

Danas smo položili kamen temeljac za izgradnju objekta učeničkog doma u Bjelovaru. Riječ je o objektu brutto površine 6.426,05 m2, kapaciteta 240 ležaja, koji se gradi na poljani dr. Franje Tuđmana na uglu ulice A. Hebranga i ulice Prilaz A. Hebranga u Bjelovaru. Vrijednost radova iznosi 29.555.282,84 kuna.

Opširnije...

 

Danas smo položili kamen temeljac za izgradnju objekta škole Kajzerica, Zagreb. U ovaj projekat ulazimo u zajednici ponuditelja zajedno sa tvrtkama Zagreb-Montaža d.o.o., Tehnozavod-Marušić d.o.o., Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. i Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek. Riječ je o projektu vrijednosti preko 80.000.000 kn, koji će se graditi na lokaciji naselje Kajzerica, k.č.br. 198/1 i 594/1 k.o. Klara.

Opširnije...

Potpisali smo ugovor u vrijednosti 9.490.323,22 kuna za rekonstrukciju-uređenje javno-prometnih površina u centru grada Vukovara-I faza.

Opširnije...

Danas smo potpisali ugovor za izgradnju biciklističke staze Ivanovac-Antunovac-Osijek.

Opširnije...