Novosti

 

Svečano je otvorena nova zgrada poduzetničkog inkubatora BIOS u Osijeku.

Opširnije...

Dvorana OŠ Višnjevac

Danas će službeno biti otvorena nova sportska dvorana OŠ Višnjevac ukupne bruto površine 2.610,75 m2.

Opširnije...

Danas su započeli pripremni radovi za izgradnju dječjeg vrtića u Bilju.

Opširnije...

Zaključen je generalni ugovor sa Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za projektiranje i izgradnju stambeno-poslovne zgrade, oznake P 29, stambeno zona „Lenišće-istok“ po programu društveno poticane stanogradnje u gradu Koprivnici.

Opširnije...

Općina Bilje kao naručitelj i GRADNJA kao glavni izvođač zaključili su ugovor za Izgradnju novog dječjeg vrtića u Bilju, Ulica biljske satnije ZNG RH. Vrtić će imati ukupnu površinu od 1.054 m2 na dvije etaže, a predviđen je za smještaj 120 djece u šest grupa (dvije jasličke i četiri vrtićke).

Opširnije...