a.b. montažna konstrukcija Gradnja sinergijski je brand znanja i vještina u tradiciji najbolje poslovne prakse u a.b. montažnoj gradnji, suvremene operativne logistike i svjetske tehnologije, vrhunske kvalitete materijala i proizvodnje certificirane prema europskim standardima i normama.

 • beton proizveden u vlastitoj tvornici betona STTETER V 1,5 AG, kapaciteta 140 m3/h, s dvije horizontalne mješalice ukupne zapremine 3,0 m3 svježeg betona i mikroprocesorskim kontrolno-upravljačkim sustavom MC 400, potvrđen Certifikatom tvorničke kontrole proizvodnje betona I/05-ZOG-053 sukladno HRN EN 206-I:2002 i HRN EN 206-I/AI:2004
 • armatura izrađena u vlastitoj automatiziranoj armiračnici
 • najsuvremenija oprema za proizvodnju a.b. montažnih elemenata i fasadnih panela finske tehnologije hidrauličkih vibrostolova PCE
 • visokokvalificirana radna snaga
 • vlastiti transport od preko 100 transportnih jedinica
 • montaža vlastitim autodizalicama nosivosti 450/700 KN

Industrijske i poljoprivredne građevine:

Proizvodne hale, servisne radionice, visokoregalna skladišta i farme; javni i športski objekti: tržnice, športske dvorane, natkriveni bazeni i igrališta; stambene i poslovne građevine: izložbeni saloni, trgovački centri i druge građevine projektirane i izvedene u tehnologiji a.b. montažnih konstrukcija Gradnja isplative su ne samo po kriteriju cijene i brzine izgradnje već i po kriteriju ekonomičnosti i rentabilnosti u eksploataciji građevine.

Statički sustav konstrukcije u uzdužnom smjeru sastoji se od uzdužnih a.b. okvira koje tvore montažne a.b. ukrutne grede i a.b. stupovi, a u poprečnom smjeru sastoji se od a.b. okvira koje tvore glavni a.b. rasponski I/A nosači i a.b. stupovi.

Nosivi a.b. montažni sklop sastoji se od:

 • glavnog rasponskog krovnog I/A nosača raspona Lo = /4.0-24.0/m C 25/30 s jednostranim/dvostranim nagibom gornjih ploha α = 7° (12%)
 • sekundarni krovni nosači T-gredice Lo = /4.0-12.0/m C 35/45
 • a.b. krovne α ploče Lo = /6.0-10.0/m C 30/37
 • uzdužne a.b. ukrutne grede Lo = /4.0-12.0/m C 25/30
 • a.b. fasadni paneli C 25/30 u završnoj obradi po izboru (glatki beton / kulir u boji / prirodni granulat), termoizolirani ili neizolirani, s otvorima za prozore/vrata, sve po zahtjevu investitora
 • a.b. stupovi visine H = /4.0-12.0) C 25/30 dimenzija 50/50 cm i 40/40cm
 • a.b. nosive T – grede međukatne konstrukcije i kranskih dizalica L < 10.0 m C 25/30, u svemu primjenom važećih propisa u projektiranju, proizvodnji, montaži i kontroli kvalitete

Gradnja će projektirati i izvesti a.b. montažnu konstrukciju do zahtjevane funkcionalnosti: „rohbau“ ili „ključ u ruke“, a moguće je odabranim konstruktivnim elementima i redefinirati već postojeće projekte i/ili objekte.

Više od 200.000 m2 izgrađenih a.b. montažnih objekata potvrda je kako Gradnja nije tek sudionik u suvremenim trendovima gradnje;

Gradnja ih stvara, uvijek tehnološki ispred svih.